Referenssit

 • Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu
 • Ammattienedistämislaitos AEL
 • Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
 • Heinolan kaupunki
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Helsingin kaupunki
 • Hyvinkään kaupunki
 • Inspecta Sertifointi Oy
 • Jämsän kaupunki
 • Kansaneläkelaitos
 • Karkun evankelinen kansanopisto
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lahden kaupunki
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
 • Tampereen yliopisto
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • UPM-Kymmene Wood Oy