Koulutukset ja konsultointi

Koulutukset

Laatukoulutus räätälöidään yksilöllisesti tarpeesi mukaan. Se voi olla suppeimmillaan puheenvuoro johtoryhmän tai henkilöstön koulutuksessa tai laajimmillaan organisaation strategisten kehityshankkeiden tukeminen koulutuksen ja ohjauksen avulla. Toteutus sovitaan ja suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Konsultointi

Konsultointi takaa, että onnistuneen kehityshankkeen tunnuspiirteet toteutuvat organisaation kehityshankkeissa. Tuellani kehityshankkeiden vetäjät vahvistavat omaa osaamistaan ja edesauttaen kehityshankkeen onnistumista.

Onnistunut kehityshanke

 • huomioi sekä organisaation strategiset päämäärät että arkipäivän realiteetit
 • määrittelee nykytilanteen sekä laadullisesti että määrällisesti
 • määrittelee selkeän tavoitetilan
 • sisältää muutoksien suunnittelun yhdessä työntekijöiden kanssa
 • sisältää muutoksien hallitun kokeilun
 • toteaa tulokset ja esittää ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

Koulutukset

Palvelujen suunnittelu ja prosessijohtaminen

 • Palvelustrategiat ja palveluprosessien tuottavuus
 • Asiakasrajapinta- ja taustaprosessit
 • Palvelujen laadun ja riskien hallinta

Palvelujen systemaattinen kehittäminen

 • Laadullisten (kvalitatiivisten) ja määrällisten (kvantitatiivisten) menetelmien käyttö (PDCA, DMAIC)
 • Hukan vähentäminen ja vaihtelun hallinta (Lean, Six Sigma)
 • Arviointi- ja kehittämismallit (EFQM, ISO9000)

Muutosten ideointi, kokeilu (pilotointi) ja monistaminen

 • Hankkeiden ja projektien valinta, suunnittelu ja toteutus
 • Henkilöstön ja palvelun käyttäjien mukaan ottaminen
 • Toimivaksi todettujen muutosten levittäminen organisaatiossa